1

Упутство за уношење активности у сврху формативног оцењивања

ОБАВЕЗА ФОРМАТИВНОГ ОЦЕЊИВАЊА

Ово упутство за уношење активности у есДневник систем је урађено у складу са упутством Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије о обавезном формативном оцењивању ученика за време ванредног стања услед епидемије ЦОВИД-19.
Како би наставницима олакшали вођење евиденција о напретку ученика кроз функционалност ,,Активности” у систему есДневник, надоградњом система од верзије 1.40.6 омогућено је да измену и брисање активности могу да ураде само они наставници који су уписали активност. Додатно, испод датума активности додата је и информација о имену наставника који је унео активност.
Такође, у сврху квалитетног извештавања родитеља о напретку ученика омогућен је и приказ унетих активности на порталу moj.esDnevnik.

 


Погледајте упутство