Подсећамо све наставнике, разредне старешине, ученике и родитеље/старатеље да је дошло до Измене правилника о календару образовно- васпитног рада средњих школа за школску 2019/2020. годину.  
Према овом документу 15. и 16. април 2020. (среда и четвртак) су наставни дани,  те ће се настава на даљину одвијати према  распореду часова за четвртак и петак по ранијем договору одрађивања продуженог распуста. 
Од 17. до 20. априла (петак-понедељак) понудићемо пригодан едукативни садржај у вези са верским  празником и садржаје који су у функцији квалитетног коришћења слободног времена ученика. Садржај ће бити благовремено постављен на сајту школе www.vranjskagimnazija.edu.rs
Од 21.  априла 2020. наставак похађања наставе на даљину.

Потребно је да на основу изложеног наставници сачине своје Оперативне планове за наредну недељу и доставе их на време. 
Такође је потребно да разредне старешине упознају ученике и родитеље са планираним активностима за наредни период.