Izvolite vest na sajtu Delegacije EU u Srbiji:
http://europa.rs/evropski-ciljevi-za-mlade-mentalno-zdravlje-i-dobrobit-i-kvalitetno-ucenje/

Info o događaju podeljena je na svim našim nalozima (EU u Srbiji, Novi Sad, Niš).

TW post EU u Srbiji:
https://twitter.com/eusrbija/status/1357246080753278977
TW post EU info point Niš:
https://twitter.com/EUinfoNis/status/1357032593619836935
IG post EU u Srbiji: https://www.instagram.com/p/CK1i1B8poU6/