Списак уџбеника за школску 2017/18. годину

Четврти разред
Српски језик и књижевност
1.Читанка са књижевнотеоријским појмовима за четврти разред (Завод за уџбенике, Клетт, Едука, Логос  било које издање)
2.Граматика за српски језик за четврти разред, Весна Ломпар, Клетт
или Станојчић/ Поповић,Завод за уџбенике
Математика
Математика4  са збирком задатака за гимназију друштвено-језичког смера и стручне школе са 2 часа недељно, Ендре Пап,Загорка Лозанов Црвенковић, Завод за уџбенике
Математика4  са збирком задатака за гимназије и стручне школе са 4 часа наставе недељно, Милутин Обрадовић, Душан Георгијевић, Завод за уџбенике
Математика 4 – збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа, Живорад Ивановић и Срђан Огњановић, КРУГ

Физика –професор Иванка Станковић
Физика за четврти разред  општег и друштвено-језичког смера, Милан  Распоповић, ЗУНС

Физика за четврти разред  природно-математичког  смера, Иван Аничин, Клетт
Астрономија, Олга Атанацковић, Клетт

Историја
Историја за (трећи  разред гимназије  природно-математичког смера),четврти    разред гимназије  друштвено-језичког смера, и општег типа, др Мира Радојевић, Клетт
Биологија
Биологија за  четврти разред гимназије ,Драгана Цветковић, Дмитар Лакуша, Гордана Матић, ЗУНС
 Енглески језик, професори Гордана Златановић и Сунчица Тасић, Драган М.
 Traveller level B2, аутор: H.Q.Mitchell,  издавачка кућа Data Status, 2009.година

Француски језик – професор Љубица Арсић
,,Quoi de neuf”(други  део), аутори: Сунчица Бошковић Клос, Тамара Деспотовић Ћурчић, Вера Јовановић, ЗУНС
РУСКИ ЈЕЗИК
Руски језик за  четврти разред гимназије До встречи в России, аутори: Мирјана Межински, др. Александар Терзић, ЗУНС
Рачунарство и информатика
Рачунарство и информатика за четврти разред гимназије , Вуковић Душа,Ђуришић Мијодраг , Матковић Станка, ЗУНС
Устав и права грађана
Устав и права грађана, уџбеник за четврти разред гимназије и трећи и четврти разред средњих стручних школа, др Владимир Ђурић, Логос
Социологија
Социологија за четврти разред гимназије и трећи и четврти разред средњих стручних школа, Владимир Вулетић, Клетт
Музичка култура
Музичка култура за гимназије друштвено језичког смера четвртог разреда, мр.Александра Паладин

Хемија
 Хемија за четврти разред гимназије природно-математичког  смера, Јулијана Петровић, Смиљана Велимировић
Филозофија  
 Филозофија  за четврти  разред гимназије и стручних  школа, М.Савић, В.Цветковић, Н.Цекић,  ЗУНС
Ликовна  култура(само за језички смер)
Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе , ЗУНС