Списак уџбеника за школску 2018/19. годину

Четврти разред

Математика
Математика4  са збирком задатака за гимназију друштвено-језичког смера и стручне школе са 2 часа недељно, Ендре Пап,Загорка Лозанов Црвенковић, Завод за уџбенике
Математика4  са збирком задатака за гимназије и стручне школе са 4 часа наставе недељно, Милутин Обрадовић, Душан Георгијевић, Завод за уџбенике
Математика 4 – збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа, Живорад Ивановић и Срђан Огњановић, КРУГ

Рачунарство и информатика
Рачунарство и информатика за четврти разред гимназије , Вуковић Душа,Ђуришић Мијодраг , Матковић Станка, ЗУНС

Енглески језик, професори Гордана Златановић и Сунчица Тасић, Драган М.
 Traveller level B2, аутор: H.Q.Mitchell,  издавачка кућа Data Status, 2009.година

Устав и права грађана
Устав и права грађана, уџбеник за четврти разред гимназије и трећи и четврти разред средњих стручних школа, др Владимир Ђурић, Логос

Социологија
Социологија за четврти разред гимназије и трећи и четврти разред средњих стручних школа, Владимир Вулетић, Клетт

Филозофија  
 Филозофија  за четврти  разред гимназије и стручних  школа, М.Савић, В.Цветковић, Н.Цекић,  ЗУНС

Музичка култура
Музичка култура за гимназије друштвено језичког смера четвртог разреда, мр.Александра Паладин