Српски језик и књижевност
1.Читанка са књижевнотеоријским појмовима за четврти разред ( Клетт или Едука)
2.Граматика за српски језик за четврти разред, Весна Ломпар, Клетт

Математика
Математика4  са збирком задатака за гимназију друштвено-језичког смера и стручне школе са 2 часа недељно, Ендре Пап,Загорка Лозанов Црвенковић, Завод за уџбенике
Математика4  са збирком задатака за гимназије и стручне школе са 4 часа наставе недељно, Милутин Обрадовић, Душан Георгијевић, Завод за уџбенике
Математика 4 – збирка задатака и тестова за четврти разред гимназија и техничких школа, Живорад Ивановић и Срђан Огњановић, КРУГ


Рачунарство и информатика
Рачунарство и информатика за четврти разред гимназије , Вуковић Душа,Ђуришић Мијодраг , Матковић Станка, ЗУНС

Енглески језик, професори Гордана Златановић и Сунчица Тасић, Драган
 Traveller level B2, аутор: H.Q.Mitchell,  издавачка кућа Data Status, 2009.година

Француски језик   -иста књига као у 3.разреду     
Version ...

РУСКИ ЈЕЗИК
Руски језик за  четврти разред гимназије и стручне школе са радном свеском  " До ветречи в России 4 ", аутори: Биљана Марић, Маријана Папрић, Лука М., ЗУНС

Историја

1. Уџбеник за (трећи разред гимназије природно-математичког смера) четврти разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа
            аутор: др Мира Радојевић
            издавач: КЛЕТ

Физика

Природно -математички смер : Физика за четврти разред гимназије природно-математичког смера, Милан Распоповић, ЗУНС, Београд
Астрономија, Олга Атанацковић, Клет, Београд

 Друштвено-језички смер : Физика за четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, Милан Распоповић, ЗУНС, Београд

Хемија
 Хемија за четврти разред гимназије природно-математичког  смера, Јулијана Петровић, Смиљана Велимировић

Биологија
Биологија за  четврти разред гимназије ,Драгана Цветковић, Дмитар Лакуша, Гордана Матић, ЗУНС


Ликовна  култура
Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе , ЗУНС

Музичка култура
Музичка култура за гимназије друштвено језичког смера четвртог разреда, мр.Александра Паладин

Устав и права грађана
Устав и права грађана, уџбеник за четврти разред гимназије и трећи и четврти разред средњих стручних школа, др Владимир Ђурић, Логос
Социологија
Социологија за четврти разред гимназије и трећи и четврти разред средњих стручних школа, Владимир Вулетић, Клетт
Филозофија   
 Филозофија  за четврти  разред гимназије и стручних  школа, М.Савић, В.Цветковић, Н.Цекић,  ЗУНС