Списак уџбеника за школску 2021/22.годину

Четврти разред

Српски језик и књижевност
1.Читанка за четврти разред (сви одобрени издавачи)
2.Граматика за српски језик за четврти разред, Весна Ломпар, Александра Антић, , Клетт

Француски језик
Le nouveau taxi! 3-Data Status за одељења 4/2, 4/5, 4/6

 

Енглески језик 

Руски језик
Руски језик за  четврти разред гимназије и стручне школе са радном свеском  " До ветречи в России 4 ", аутори: Биљана Марић, Маријана Папрић, Лука М., ЗУНС

Хемија

Ликовна  култура
Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе , ЗУНС


Математика

Природно-математички

1) Математика за четврти разред средње школе
аутори: Милутин Обрадовић, Душан Георгијевић, Завод за уџбенике – Београд, 1990.

2) Математика 4 - збирка задатака и тестова за IV разред гимназија и техничких школа

аутори: Живорад Ивановић,СрђанОгњановић

Друштвено-језички смер

1) Математика са збирком задатака за гимназију друштвено-језичког смера, аутори: Ендре Пап, Загорка Лозанов Црвенковић, Завод за уџбенике – Београд, 1990.

2) Математика 4 - збирка задатака и тестова за IV разред гимназија и техничких школа

аутори: Живорад Ивановић, Срђан Огњановић

Рачунарски смер

1) Математика за четврти разред средње школе
аутори: Милутин Обрадовић, Душан Георгијевић, Завод за уџбенике – Београд, 1990.

2) Математика 4 - збирка задатака и тестова за IV разред гимназија и техничких школа

аутори: Живорад Ивановић, Срђан Огњановић

Рачунарство и информатика

Физика
 Природно -математички смер : Физика за четврти разред гимназије природно-математичког смера, Милан Распоповић, ЗУНС, Београд
Астрономија - Олга Атанацковић, Клет, Београд

 Друштвено-језички смер : Физика за четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, Милан Распоповић, Бранислав Цветковић, ЗУНС, Београд

Географија

Природно-математички

Друштвено-језички смер

Рачунарски смер

Музичка култура

Музичка култура за гимназије друштвено језичког смера четвртог разреда, мр.Александра Паладин

Историја

1. Уџбеник за (трећи разред гимназије природно-математичког смера) четврти разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа
            аутор: др Мира Радојевић
            издавач: КЛЕТ

 

 Биологија

Социологија - Социологија за четврти разред, Владимир Вулетић