Telekom Srbija pokreće 11. ciklus mts app konkursa za učenike gimnazija i srednjih škola koje rade prema programu za talente u oblasti matematike, informatike i računarstva.

U prilogu vam šaljemo uslove 11. mts app konkursa, prijavni formular sa odgovarajućim saglasnostima i obaveštenje o obradi podataka o ličnosti.

U skladu sa zaštitom podataka o ličnosti, od ovog ciklusa potrebno je da svi punoletni učesnici konkursa, kao i profesori – mentori (kontakt osobe), popune saglasnost o upotrebi podataka o ličnosti -  Prilog 1 uz prijavni formular. Učesnici-učenici treba da daju saglasnost na obe tačke, dok profesori – mentori daju saglasnost samo na tačku 2.

 Za maloletne učesnike/učenike potrebno je da saglasnost daju zakonski zastupnici (Prilog 2 uz prijavni formular). 

 Prijavni formular uz prateće saglasnosti potrebno je da škole pošalju na adresu mtsappkonkurs@telekom.rs do 19. novembra 2021, do 16h. 

 Rok za predaju gotovih aplikacija je 28. januar 2022.

Sledeći linkovi predstavljaju uslove 11. mts app konkursa, prijavni formular sa odgovarajućim saglasnostima i obaveštenje o obradi podataka o ličnosti.

Formular prijave i obrasci saglasnosti

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Opšti uslovi 11.mts app konkursa

11.Poziv za učešće