Списак уџбеника за школску 2017/18. годину

Други разред
Српски језик и књижевност
1.Читанка са књижевнотеоријским појмовима за други разред (Завод за уџбенике, Клетт, Едука, Логос  било које издање)
2.Граматика за српски језик за други разред, Весна Ломпар, Клетт
или Станојчић/ Поповић,Завод за уџбенике
Математика
Математика2 за гимназију природно-математичког смера, Владимир Мићић, Срђан Огњановић, Живорад Ивановић, Завод за уџбенике
Математика2 за општу гимназију и гимназију друштвеног смера
и четворогодишње стручне школе са четири часа недељно, Бранимир Шешеља и други, Завод за уџбенике


Математика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа,  
Живорад Ивановић,  Срђан Огњановић,   КРУГ

 

 

Енглески језик, професори Гордана Златановић , Сунчица Тасић, Драган М.
Traveller intermediate, аутор: H.Q.Mitchеll, издавачка кућа Data Status, 2009.година
Руски језик
 Руски језик за  други разред гимназије и стручне школе са радном свеском  " До встречи в России", аутори: Биљана Марић, Маријана Папрић,  Вера Лазаревић  Вуловић, ЗУНС
Латински језик
Латински језик за други разред, Марјанца Пакиж, Тања Киселички Ваш, Милица Кисић
Психологија
Психологија за други разред гимназије,Биљана Апостоловић Милојевић, Нови Логос
Физика –професор Иванка Станковић
Физика за други разред  општег и друштвено-језичког смера, Милан О. Распоповић, Јован П.Шетрајчић, Зоран М. Распоповић, , ЗУНС
Физика за други разред  природно-математичког  смера, Мирослав Шнебелић., Јовица Милисављевић, Логос
Збирка задатака Наташа Чалуковић, Наташа Каделбург, Круг
Биологија
 Биологија за  други разред гимназије природно-математичког  смера, Имре Кризманић,Мирјана Унчанин, Логос
 Биологија за  други разред гимназије друштвено-језичког смера, Радомир Коњевић, Дмитар Лакушић, Слободан Јовановић, Милош Калезић, Бригита Петров, ЗУНС
Историја
Историја за други  разред гимназије  друштвено-језичког смера, и општег типа, др Срђан Пириватрић, Клетт
Историја за други  разред гимназије  природно-математичког смера, др Душко Лопандић, др Александра Колаковић, Ивана Петровић, Логос
Географија
Географија , уџбеник за други разред гимназије,Винко Ковачевић,Босиљка Младеновић Кљајић, Клетт
Рачунарство и информатика
Рачунарство и информатика за други разред гимназије, аутор: Никола Клем, ЗУНС
Музичка култура
Музичка култура за гимназије друштвено језичког смера другог разреда, мр.Александра Паладин

Хемија
Органска  хемија за други  разред друштвено језичког смера, В.Павловић, Раде Марковић
Неорганска хемија за други  разред математичког смера , Снежана Рајић
Ликовна  култура
Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе , ЗУНС