Списак уџбеника за школску 2018/19. годину

Други разред

Математика
Математика2 за гимназију природно-математичког смера, Владимир Мићић, Срђан Огњановић, Живорад Ивановић, Завод за уџбенике
Математика2 за општу гимназију и гимназију друштвеног смера
и четворогодишње стручне школе са четири часа недељно, Бранимир Шешеља и други, Завод за уџбенике


Математика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа,  
Живорад Ивановић,  Срђан Огњановић,   КРУГ

Енглески језик
Traveller intermediate, аутор: H.Q.Mitchеll, издавачка кућа Data Status, 2009.година

Психологија
Психологија за други разред гимназије,Биљана Апостоловић Милојевић, Нови Логос

Рачунарство и информатика
Рачунарство и информатика за други разред гимназије, аутор: Никола Клем, ЗУНС

Музичка култура
Музичка култура за гимназије друштвено језичког смера другог разреда, мр.Александра Паладин