Српски језик и књижевност
1.Читанка са књижевнотеоријским појмовима за други разред (Завод за уџбенике, Клетт, Едука, Логос  било које издање)
2.Граматика за српски језик за други разред, Весна Ломпар, Клетт
Математика
Математика2 за гимназију природно-математичког смера, Владимир Мићић, Срђан Огњановић, Живорад Ивановић, Завод за уџбенике
Математика2 за општу гимназију и гимназију друштвеног смера 
и четворогодишње стручне школе са четири часа недељно, Бранимир Шешеља и другиЗавод за уџбеникеМатематика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа,   
Живорад Ивановић,  Срђан Огњановић,   КРУГ

 

 


Рачунарство и информатика 
Рачунарство и информатика за други разред гимназије, аутор: Никола Клем, ЗУНС

Географија-Природно-математички и друштвено-језички смер
- уџбеник за други разред гимназије
Издавач Клет/ аутори Винко Ковачевић и Босиљка Младеновић Кљајић
Рачунарски смер:
Географија- уџбеник за други разред гимназије 
и Географија- уџбеник за трећи разред гимназије 
Издавач Клет/ аутори Винко Ковачевић и Босиљка Младеновић Кљајић  

Енглески језик   
Improving English 2  K.Kovačević, G.Marković ,     ZUNS

Француски језик 2 ( професор Љубица Арсић, Слађана Недељковић )
аутори :Снежана Гудурић, Ана Топољски,Живана Баратовић

Руски језик
Уџбенички комплет "До встречи в России2" (Завод за уџбенике, Београд, 2014), аутора Б. Марић, М. Папрић, В Лазаревић Вуловић, који поред уџбеника с радном свеском чини и CD.

Латински језик
Latinski jezik II     _M.Pakiz. T.K.
Vas.  M.Kisic

Историја

1. Уџбеник историје за други разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа
            аутор: др Срђан Пириватрић
            издавач: КЛЕТ
           
2. Уџбеник историје за други разред гимназије природно-математичког смера
            аутори: др Душко Лопандић, др Александра Колаковић, Ивана Петровић
            издавач: ЛОГОС
Психологија
Психологија за други разред гимназије,Биљана Апостоловић Милојевић, Нови Логос

Физика
Природно-математички смер : Физика 2, Мирослав Шнеблић, Јовица Милисављевић, ЛОГОС, Београд 2016.

Друштвено-језички смер: Физика за други разред гимназије - општи и друштвено-језички смер,Зоран  Распоповић, Шетрајчић Јован, Милан Распоповић, ЗУНС, Београд

Музичка култура
Музичка култура за гимназије друштвено језичког смера другог разреда, мр.Александра Паладин
2. razred prirodno - matemarički smer , autor Sonja Marinković - Zavod.


Ликовна  култура
Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе , ЗУНС

Хемија
Органска  хемија за други  разред друштвено језичког смера, В.Павловић, Раде Марковић
Неорганска хемија за други  разред математичког смера ,Снежана