Списак уџбеника за школску 2021/22.годину

Други разред

Српски језик и књижевност
Читанка за други разред гимназије(сви одобрени издавачи)

Граматика за други разред гимназије, Весна Ломпар, Александра Антић, издавачка кућа „KLETT”

Француски језик ( професор Сузана Николић)
Version Originale Bleu, Klett

 

Енглески језик 
Improving English 2  K.Kovačević, G.Marković ,     ZUNS

Руски језик
Уџбенички комплет "До встречи в России2" (Завод за уџбенике, Београд, 2014), аутора Б. Марић, М. Папрић, В Лазаревић Вуловић, који поред уџбеника с радном свеском чини и CD.

Хемија

За други разред - ХЕМИЈА 2, аутор Снежанa Рајић, издавач НОВИ ЛОГОС

Други разред : Специјализовано одељење за рачунарство и информатику: ОРГАНСКА ХЕМИЈА ( за друштвено - језички смер за други разред ), аутори ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЋ И РАДЕ МАРКОВИЋ.издавачЗАВОДЗАУЏБЕНИКЕЛиковна култура

Improving English 2  K.Kovačević, G.Marković ,     ZUNS

Латински језик
Latinski jezik II     _M.Pakiz. T.K.
Vas.  M.Kisic

Математика

Природно-математички смер

1) Математикауџбеник са збирком задатака за други разред гимназија
аутори: Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Сузана Алексић, издавачка кућа „KLETT” – Београд, 2020.
2) Математика 2 - збирка задатака и тестова за II разред гимназија и техничких школа

аутори: Живорад Ивановић, Срђан Огњановић

Рачунарски смер

1) Математикауџбеник са збирком задатака за други разред гимназија
аутор: Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Сузана Алексић, издавачка кућа - Београд
2) Математика 2 - збирка задатака и тестова за II разред гимназија и техничких школа

аутори: Живорад Ивановић, Срђан Огњановић

Друштвено-језички смер

1) Математикауџбеник са збирком задатака за други разред гимназија
аутори: Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Сузана Алексић, издавачка кућа „KLETT” – Београд,  2020.
2) Математика 2 - збирка задатака и тестова за II разред гимназија и техничких школа

аутори: Живорад Ивановић, Срђан Огњановић

Рачунарство и информатика
Информатика - уџбеник за други разред гимназије - Филип Марић, Срђан Трајковић, Душко Трифуновић, Иван Кљајић, Оливера Грачанин - „KLETT”

Физика
 Природно-математички смер : Физика за други разред гимназије - природно-математички смер, Милан Распоповић, ЗУНС, Београд .

Друштвено-језички смер: Физика за други разред гимназије - општи и друштвено-језички смер,Милан Распоповић, ЗУНС, Београд

Збирка задатака и тестова за други разред гимназије-Бранислав Цветковић, Милан Распоповић , ЗУНС, Београд

или Збирка задатака и тестова за други разред гимназије-Наташа Чалуковић, Наташа Каделбург, Круг, Београд

 

Географија

Природно-математички и друштвено-језички смер

Географија- уџбеник за други разред гимназије-издавач ЛОГОС
Аутори: Рајко Голић, Дејан Шабић и Снежана Вујадиновић

Рачунарски смер -одељење 2/7
Географија за други разред гимназије
Географија за трећи разред гимназије
Било који издавач, може и стари уџбеник


Музичка култура

Музичка култура за гимназије друштвено језичког смера другог разреда, мр.Александра Паладин
2. razred prirodno - matemarički smer , autor мр.Александра Паладин, Логос

Историја

1. Историја 2, уџбеник за други разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа – издање 2019. или 2020. година
            аутор: Весна Рашковић, Радивој Радић
            издавач: ФРЕСКА
           
2. Историја 2, уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смера – издање 2019. или 2020. година
            аутори: Душко Лопандић, Александра Колаковић, Мања Милиновић,
            издавач: НОВИ ЛОГОС

 

 Биологија
Биологија за други разред гимназије, Клетт 20120

аутори:Љубица Лалић, Милица Кокотовић , Горан Милићев