Информација о коришћењу услуге еУпис у први разред средње школе  и нове услуге за родитеље
Обавештавамо Вас да ће у сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу од 29.06.2020. на порталу еУправе бити доступна унапређена услуга за упис ученика у средње школе (еУпис), намењена искључиво за коришћење од стране овлашћених лица школе. Такође, од ове године родитељима/другим законским заступницима ће бити на располагању могућност да путем еУправе електронски поднесу пријаву/захтев за упис ученика у први разред средње школе, о чему су у наставку овог дописа дате важне информације које је потребно поделити са родитељима.

Услуга еУпис ће омогућити овлашћеним лицима средњих школа да електронским путем дохвате податке о ученику из матичне књиге рођених (дохватање података садржаних у изводу из матичне књиге рођених), из евиденције пребивалишта (дохватање података садржаних у потврди о пребивалишту), као и из Интегрисаног здравственог информационог система (дохватање података о испуњености здравствених предуслова за упис одабраног профила). Услуга еУпис ће бити доступна и специјалним, музичким и балетским школама.
Попуњавањем пријаве за упис ученика у средњу школу, родитељ/други законски заступник уноси податке који су школи неопходни за упис ученика у средњу школу. Унети подаци ће школи бити видљиви у оквиру услуге еУпис, а проверу потребних чињеница у складу са законом овлашћено лице ће спровести приступом постојећим евиденцијама по службеној дужности, на исти начин као и за ученика који ради уписа дође у школу. Уколико је упис успешан, родитељ ће бити обавештен о томе. Уколико упис није успешан родитељ се обавештава да је неопходно да се ради уписа обрати школи, када је потребно проверити све унете податке, као и податке који су дохваћени из службених евиденција, те отклонити недостатке и ученика уписати у школу. Напомињемо да су сви потребни документи за упис ученика у први разред средње школе дефинисани су Конкурсом.


Услуга еУпис ће се користити од понедељка, 29.06.2020. године у музичким, балетским и специјалним школе, док ће у редовним школама услуга бити коришћена нешто касније, када почне први уписни рок.

Школа је у обавези да пре почетка уписа обавести родитеље, односно друге законске заступнике ученика о следећем:

1)    Да имају могућност пријаве за упис ученика у средњу школу преко Портала еУправа и да, у том случају, не морају да долазе у школу.

2)    Да они који не искористе услугу преко Портала еУправа морају да дођу у школу, али да нема потребе да доносе било који документ у папирном облику (изводе, потврде о пребивалишту и лекарско и сл.)

С поштовањем,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја