Одељење I-1
Смер: друштвено-језички
Разредни старешина: Милица Станковић, професор
Најбољи ученик одељења: Вилотијевић З. Милена
Завршили су разред:

а) са одличним:

1. Алексић Б. Ана                                   6. Ђелић З. Јована                                
2. Богдановић Д. Мирјана                       7. Ердељановић Х. Милош
3. Вилотијевић З. Милена                       8. Живковић К. Зоран
4. Грујић Ф. Милан                                9. Златановић М. Милица
5. Дерић С. Милан                                 10. Ивковић Ј. Раде
                                   11. Јовановић Т. Тања

б) са врло добрим:
12. Аритоновић М. Петар                       15. Јовић Ј. Јован
13. Величковић М. Драган                     16. Марковић М. Марко
14. Игорић И. Игор                                17. Николић Н. Никола

в) са добрим:
18. Глигорић Г. Глигорије                     20. Шошић М. Драгана
19. Станковић С. Станка                       21. Штефанек М. Давор

г) полажу поправни испит:
Тешић М. Милица - математика, физика
Филиповић Ф. Филип - психологија

 

 

НАПОМЕНА**: УПИСИВАТИ УЧЕНИКЕ ПО АЗБУЧНОМ РЕДУ
                        Приликом слања овог извештаја насловити га именом                                одељења (нпр. Извештај I-1)