НЕДЕЉНИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН – ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
За период од 30.03 до 03.04. 2020. године. (IV-1)
Упутства за обраду следеће теме: Разговор с послодавцем (3)
Постицање одговорног односа према даљем професионалном образовању,
усавршавању и тражењу посла је веома битно, као и развијање осећања сигурности у
сопствене вештине и способности значајних за даљи професионални развој. Јако је битно
представити себе у позитивном светлу.
Циљ ове радионице је да повећате самопоуздање у вештини обављања разговора с
потенцијалним послодавцем.
Писана професионална биографија је веома корисна, али стручњаци истичу да
ниједна професионална биографија није сама за себе довољно моћно средство за добијање
запослења. Добра биографија може обезбедити разговор за посао, али неће обезбедити
посао. Биографија не може да покаже колико знање особа има, јер никакав папир не може
представити особу боље од ње саме.Оно што данас вежбате је вештина завршавања
разговора за посао.
Шаљем вам нови прилог који ћете попунити и исти послати попуњен, у формирану
„Viber“ групу. Слике прилога добићете у „Viber“ групи.

Предметни професор,
Татјана Недељковић