КАЛЕНДАР МАТУРЕ  ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

 

Крај наставе у 4. разреду  - петак 24.05. 2019.
Одељењско веће- понедељак 27. 05. 2019.
 Наставничко веће-  уторак  28. 5. 2019.
Разредни и поправни испити  28.5.  -  31. 05. 2019.
Наставничко веће након испита  31. 05. 2019.
Подела сведочанства , пријављивање матурског испита и предаја матурских радова (3 примерка) – понедељак  3.06. 2019.
Полагање писменог дела из српског језика и књижевности –  уторак  4. 06. 2019.
Полагање писменог дела из страног језика или математике- четвртак  6.06. 2019.
Одбрана матурског рада ( према распореду) од  6.  до  11. 06. 2019.
Наставничко веће ( успех на матурском испиту) – среда 12. 06. 2019.
Подела диплома - петак 14. 06.2019.