Актив српског језика и књижевности

 

1

Ђорђевић Оливера

 

Арсић Весна


 

 

Петровић Драган

1

Др Тања Русимовић

 

Цветковић Јелена

 

1
Стојиљковић Ана

 

1

Димитријевић Нела


Актив страних језика

Руски језик

2

Олујић Душанка

 

1
Спасић Данијела

 

Енглески  језик

 


Булајић Маја

 

 

1
Миладиновић Драган

 

1

Тасић Сунчица

 

Цветковић Гордана

Француски  језик
 


1

Николић Сузана


1

Недељковић Слађана

 

Латински  језик
Недељковић Слађана

 

Тасић Ивана

Tирнанић Елизабета

Актив историје

1

Стаменковић Стојан


Јањић Јасмина

Ивановић Слађан


1

Стојиљковић Ненад

 

Актив социологије и устава

1

Недељковић Татјана

 

1
Др Виолета Трајковић


Алексић Биљана

Актив филозофије

1

Ђорђевић Тијана

Раденковић Биљана

 

Психологија

1

Др Љиљана Симоновић

 

Актив географије

1

Богдановић Весна

Јањић Славица

 

1

Антић Драган

 

Актив математике

ПешићДивна

 

 

1
Ђорђевић Весна


Станојковић Татјана

 

1
Ђерић Марија

 

Актив физике

 

1
Јовановић Саша

2

Станковић Иванка

 

2
Цветковић Славица

 

Актив хемије

 

2

Пешић Татјана

 

1
Костић Дијана

 

1
Петровић Милица

 


1

Дејан Стаменковић

 

Актив биологије

1

Петрушевић Наско


1

Митић Станислава

 

1

Николић Гордана

 

Актив информатике

1

Крстић Биљана


1

Најдовски Зорица


1

Младеновић Јасмина

 

1
Трајковић Слађан

 

1


Васић Ненад

 

1
Николић Игор

Актив ликовне и музичке културе

Ликовна култура

1

Ђорђевић Александар

 

Музичка  култура


1

Анђелковић Весна

 


Актив физичког васпитања

1
Ристић Ненад

 

1
Станојковић Марјан

 

1

Станојковић Александар

 

 

Пешић Бобан

 

1
Недељковић Љиљана

 

Верска настава


1

Трајковић Марјан

 

1
Величковић Милош

 

Грађанско васпитање

Др Виолета Трајковић 

Алексић Биљана

 

ПОЧЕТНА