Програм обуке  наставника  за реализацију наставе орјентисане  ка исходима учења одобрен  од стране  Министарства просвете а реализује га   Завод  за унапређење образовања и васпитања.

У гимназији" Бора  Станковић" одржана је Обука  за  остваривање  програма  наставе  и учења -први разред

Водитељи обуке : 
Др  Тања  Русимовић
Биљана  Мичић