ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
Ова школска година почиње у измењеним условима рада и дуготрајној изложености негативном стресу изазваном пандемијом вируса.
Реакције младих на услове примене заштитних мера-ношење маски, физичког дистанцирања, ограничења/забране друштвених активности, забаве, спорта, културних садржаја изазивају различите реакције:

Суочавање са стресом и његово превазилажење може се постићи применом две стратегије:

Смисао ових стратегија је прихватање стварних услова живота и смањење негативних емоција које могу негативно утицати на психичко и физичко здравље. Поступци за смањење утицаја негативног стреса су: разговор са родитељима, блиским особама или стручњацима (психолозима, психијатрима..), бављење спортом, слушање музике, креативни рад, читање, писање, сликање, хуманитарни, волонтерски рад...

Рад  ученика у посебним условима зависи од њихових способности за адаптацију, нивоа постигните психичке зрелости, степена толеранције на фрустрацију искуства, сигурности у себе, социјалне подршке, материјалних услова живота...
Најзначајније је да ученик има јасно изражену потребу за стицањем знања, напредовања, наглашено јаку вољу, одлучност, одговорност и упорност у остваривању школских постигнућа. Измењени услови учења захтевају од ученика више самосталности, еластичности у мишљењу, прилагодљивост на честе промене у начину рада и учења.

Додатно уложени напор, одговорност и самосталност у раду не доприносе само савладавању градива и школском постигнућу, већ доприносе већем развоју личних потенцијала кроз рад на себи и самоспознају снаге сопствене вредности-личности.
Успешно савладане животне тешкоће стварају свест да смо способни да се боримо и савладавамо сличне тешкоће у будућности..