Табеларни приказ недељног фонда часова друштвено-језичког и природно-математичког смера

Наставни предмет

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Смер

Д-Ј

П-М

Д-Ј

П-М

Д-Ј

П-М

Д-Ј

П-М

Српски језик и књижевност

4

4

4

3

5

3

5

4

I страни језик

2

2

3

2

5

2

4

2

II страни језик

2

2

2

2

2

2

2

2

Латински језик

2

2

2

 

 

 

 

 

Социологија

 

 

 

 

 

 

3

2

Устав и права грађана

 

 

 

 

 

 

1

1

Филозофија

 

 

 

 

2

2

3

2

Психологија

 

 

2

2

 

 

 

 

Географија

2

2

2

2

2

2

 

 

Историја

2

2

2

2

3

2

3

 

Биологија

2

2

2

2

2

3

 

3

Математика

4

4

3

5

2

5

2

4

Физика

2

2

2

3

2

3

2

5

Хемија

2

2

2

3

 

3

 

2

Рачунарство и информатика

2

2

60 в

60 в

1+1в

1+1в

1+1в

1+1в

Ликовна култура

1

1

1

1

1

 

1

 

Музичка култура

1

1

1

1

1

 

1

 

Физичко и здравствено васпитањe

2

2

2

2

2

2

2

2

 

 

 

ПОЧЕТНА