За пријављивање матурског испита потребно је:

  1. Пријава за полагање матурског испита (купује се у књижари)
  2. Записник за полагање матурског испита (купује се у књижари)
  3. Најлонска фасцикла  (купује се у књижари)
  4. Три примерака дипломског рада

 

Сатница пријављивања матурског испита по одељењима дана 3.6.2019.:

IV/1 – 9:15
IV/2 – 9:45
IV/3 – 10:15
IV/4 – 11:00
IV/5 – 11:30
IV/6 – 12:00

Секретар матуре
________________________
Слађан Трајковић