Списак уџбеника за школску 2017/18. годину

Први разред
Српски језик и књижевност
1.Читанка са књижевнотеоријским појмовима за први разред (Завод за уџбенике, Клетт, Едука, Логос  било које издање)
2.Граматика за српски језик за први разред, Весна Ломпар, Клетт
или Станојчић/ Поповић,Завод за уџбенике
Математика
Математика 1 за гимназије и стручне школе са четири часа наставе недељно, Павле Миличић и др, Завод за уџбенике
Математика 1 – збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа, Живорад Ивановић,  Срђан Огњановић, КРУГ
Латински језик
Латински језик за први разред, Марјанца Пакиж, Драгана Димитријевић
Енглески језик, професори Гордана Златановић , Сунчица Тасић, Драган М.
Traveller pre-intermediate, аутор: H.Q.Mitchеll, издавачка кућа Data Status, 2009.година
Енглески језик, професор Маја Булајић
Improving English 1 K.Kovačević, G.Marković
Француски језик – професор Љубица Арсић
Француски језик за први разред средње школе "La francais...j'aime "(са радном свеском), аутори: Снежана Гудурић,Живана Баратовић, Ана Топољски  , ЗУНС
Руски језик
Руски језик за  први разред гимназије и стручне школе са радном свеском      " До встречи в России", аутори: Биљана Вићентић, Маријана Папрић,  Вера Лазаревић  Вуловић, ЗУНС

Рачунарство и информатика
Рачунарство и информатика за први разред средњих школа, аутор: Никола Клем, ЗУНС
Историја
Историја за први разред гимназије  друштвено-језичког смера, општег типа и природно-математичког смера, др Душко Лопандић, др Владимир Петровић, Ивана Петровић, Логос
Хемија
Општа хемија за први разред гимназије,Татјана Недељковић, Логос
 Биологија
 Биологија за I разред гимназије, аутори: Тања Берић, Гордана Субаков,Пеђа Јанаћковић, Логос
Географија
Географија , уџбеник за први разред гимназије,Винко Ковачевић,Босиљка Младеновић Кљајић, Клетт
Музичка култура
Музичка култура за гимназије друштвено језичког смера првог разреда, мр.Александра Паладин
Музичка култура за гимназије природно математичког  смера првог разреда, мр.Александра Паладин

Ликовна  култура
Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе , ЗУНС