Списак уџбеника за школску 2018./19. годину

Први разред

Српски језик и књижевност

1.Читанка са књижевнотеоријским појмовима за први разред (Клетт, Завод за уџбенике, Едука, Логос било које издање)
2.Граматика за српски језик за први разред, Весна Ломпар, Клетт

Математика

Математика 1 за гимназије и стручне школе са четири часа наставе недељно, Павле Миличић и др, Завод за уџбенике
Математика 1 – збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа, Живорад Ивановић, Срђан Огњановић, КРУГ”

Енглески језик
Traveller pre-intermediate, аутор: H.Q.Mitchеll, издавачка кућа Data Status, 2009.година


Руски језик
Уџбенички комплет "До встречи в России 1", руски језик за први разред гимназије (Завод за уџбенике, Београд, 2014), аутора Б. Марић, М. Папрић, В Лазаревић Вуловић, који поред уџбеника с радном свеском чини и CD.

Рачунарство и информатика
Рачунарство и информатика за први разред средњих школа, аутор: Никола Клем, ЗУНС
 

Физика

Физика за први разред-Милена Богдановић, Горан Попарић , Логос

Хемија
Општа хемија за први разред гимназије,Татјана Недељковић, Логос

Биологија
Биологија за I разред гимназије, аутори: Нада Шербан, Мирко Цвијан, Р. Јанчић, Логос

Географија

I разред: природно-математички и друштвено-језички смер
ГЕОГРАФИЈА - Уџбеник за први разред гимназије
Издавач: Klett
Аутори: Винко Ковачеић и Босиљка Младеновић Кљајић

За I разред рачунарског смера
У првом полугођу користе:
ГЕОГРАФИЈА - Уџбеник за први разред гимназије
Издавач: Klett
Аутори: Винко Ковачеић и Босиљка Младеновић Кљајић
У другом полугођу је потребан следећи уџбеник:
ГЕОГРАФИЈА- Уџбеник за други разред гимназије
Издавач: Klett 
Аутори: Винко Ковачеић и Босиљка Младеновић Кљајић

Музичка култура
Музичка култура за гимназије друштвено језичког смера првог разреда, мр.Александра Паладин, Логос
Музичка култура за гимназије природно математичког смера првог разреда, мр.Александра Паладин, Логос