Списак уџбеника за школску 2019./20.годину

Први разред

Српски језик и књижевност
Читанка, Klett, аутори: Миодраг Павловић, Зона Мркаљ
Граматика, Klett, аутор: Весна Ломпар

Француски језик ( професор Сузана Николић)
Version Originale Bleu,  2013  , Klett

Француски језик 1 ( професор Љубица Арсић )
аутори :Снежана Гудурић, Ана Топољски,Живана Баратовић

Енглески језик  (сви професори  I RAZRED)    
Improving English 1 K.Kovačević, G.Marković ,     ZUNS

Руски језик
Уџбенички комплет "До встречи в России 1", руски језик за први разред гимназије (Завод за уџбенике, Београд, 2014), аутора Б. Марић, М. Папрић, В Лазаревић Вуловић, који поред уџбеника с радном свеском чини и CD.

Хемија
Општа хемија за први разред средње школе,Татјана Недељковић, Логос
Збирка задатака из хемије за 1 и 2 разред гимназије и средње школе,  Радивоје Николајевић, Милена Шурјановић,   ЗУНС
Ликовна  култура
Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе , ЗУНС

Латински језик
Латински језик за први разред, Марјанца Пакиж, Драгана Димитријевић, ЗУНС

Математика

Математика 1 за гимназије и стручне школе са четири часа наставе недељно, Павле Миличић и др, Завод за уџбенике
Математика 1 – збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа, Живорад Ивановић, Срђан Огњановић, КРУГ”

Рачунарство и информатика
Рачунарство и информатика за први разред средњих школа, аутор: Никола Клем, ЗУНС

Физика
 Физика за први разред гимназије, Милан О. Распопвић, ЗУНС, Београд 2019

Географија

Природно-математички и друштвено-језички смер
Geografija za 1.razred gimnazije , Autori: ĐURĐIĆ SNEŽANA  ,  GAVRILOVIĆ DUŠAN  , GAVRILOVIĆ LjILjANA
Zavod za udzbenike, izdanje 2019.
Рачунарски смер
Географија- уџбеник за први разред гимназије
Географија- уџбеник за други разред гимназије / за другу половину другог полугођа 
Издавач Клет/ аутори Винко Ковачевић и Босиљка Младеновић Кљајић

Музичка култура

Музичка култура за гимназије друштвено језичког смера првог разреда, мр.Александра Паладин, Логос
Музичка култура за гимназије природно математичког смера првог разреда, мр.Александра Паладин, Логос

Историја

Уџбеник историје за први разред гимназије друштвено-језичког смера, општег типа и природно-математичког смера
            аутори: др Душко Лопандић, др Владимир Петровић, Ивана Петровић
            издавач: ЛОГОС

 Биологија
 Биологија уџбеник за I разред гимназије, Љубица Лалић, Милица Кокотовић, Горан Милићев , издавач Клетт