Списак уџбеника за школску 2020./21.годину

Први разред

Српски језик и књижевност
Читанка, Klett,
Граматика, Klett,

Француски језик ( професор Сузана Николић)
Version Original Rouge, Klett

 

Енглески језик 
Improving English 1 K.Kovačević, G.Marković ,     ZUNS

Руски језик
Уџбенички комплет "До встречи в России 1", руски језик за први разред гимназије (Завод за уџбенике, Београд, 2014), аутора Б. Марић, М. Папрић, В Лазаревић Вуловић, који поред уџбеника с радном свеском чини и CD.

Хемија
-за природно - математички и друштвено - језички смер уџбеник је Општа хемија аутор Татјана Недељковић
-за специјализовано одељење за рачунарство и информатику : Општа хемија аутора Татјане Недељковић и Неорганска хемија аутора Снежане Рајић.

Ликовна култура

Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе , ЗУНС

Латински језик
Латински језик за први разред, Марјанца Пакиж, Драгана Димитријевић, ЗУНС

Математика

Природно-математички смер

1) Математикауџбеник са збирком задатака за први разред гимназије
аутор: Небојша Икодиновић, издавачка кућа „KLETT” – Београд, 2020.

2) Математика 1 - збирка задатака и тестова за I разред гимназија и техничких школа

аутори: Живорад Ивановић, Срђан Огњановић

Друштвено-језички смер

1) Математикауџбеник са збирком задатака за први разред гимназија
аутор: Небојша Икодиновић, издавачка кућа „KLETT” – Београд, 2020.

2) Математика 1 - збирка задатака и тестова за I разред гимназија и техничких школа

аутори: Живорад Ивановић, Срђан Огњановић

Рачунарски смер

1) Математикауџбеник са збирком задатака за први разред гимназије
аутор: Небојша Икодиновић, издавачка кућа „KLETT” - Београд

2) Математика 1 - збирка задатака и тестова за I разред гимназија и техничких школа

аутори: Живорад Ивановић, Срђан Огњановић

 

Рачунарство и информатика
Информатика- уџбеник за први разред гимназије- Филип Марић, Клетт

Физика
 Физика за први разред гимназије, Милан О. Распопвић, ЗУНС, Београд 2019.

Географија

Природно-математички и друштвено-језички смер

Рачунарски смер

Музичка култура

Музичка култура за гимназије друштвено језичког смера првог разреда, мр.Александра Паладин, Логос
Музичка култура за гимназије природно математичког смера првог разреда, мр.Александра Паладин, Логос

Историја

1. Историја 1, уџбеник за први разред гимназије – издање 2019. или 2020. година
            аутори: Душко Лопандић, Мања Милиновић, Ратомир Миликић
            издавач: НОВИ ЛОГОС

 

 Биологија