Списак уџбеника за школску 2021/22.годину

Први разред

Српски језик и књижевност
Читанка за први разред гимназије(сви одобрени издавачи)
Весна Ломпар: Граматика за први разред гимназије , Klett,

Француски језик ( професор Сузана Николић)
Version Original Rouge, Klett

 

Енглески језик 
Improving English 1 K.Kovačević, G.Marković ,     ZUNS

Руски језик
Уџбенички комплет "До встречи в России 1", руски језик за први разред гимназије (Завод за уџбенике, Београд, 2014), аутора Б. Марић, М. Папрић, В Лазаревић Вуловић, који поред уџбеника с радном свеском чини и CD.

Хемија
-за природно - математички и друштвено - језички смер уџбеник је Општа хемија аутор Татјана Недељковић
-за специјализовано одељење за рачунарство и информатику : Општа хемија аутора Татјане Недељковић и Неорганска хемија аутора Снежане Рајић.

Ликовна култура

Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе , ЗУНС

Латински језик
Латински језик за први разред, Марјанца Пакиж, Драгана Димитријевић, ЗУНС

Математика

Природно-математички смер

1) Математикауџбеник са збирком задатака за први разред гимназије
аутор: Небојша Икодиновић, издавачка кућа „KLETT” – Београд, 2020.

2) Математика 1 - збирка задатака и тестова за I разред гимназија и техничких школа

аутори: Живорад Ивановић, Срђан Огњановић

Друштвено-језички смер

1) Математикауџбеник са збирком задатака за први разред гимназија
аутор: Небојша Икодиновић, издавачка кућа „KLETT” – Београд, 2020.

2) Математика 1 - збирка задатака и тестова за I разред гимназија и техничких школа

аутори: Живорад Ивановић, Срђан Огњановић

Рачунарски смер

1) Математикауџбеник са збирком задатака за први разред гимназије
аутор: Небојша Икодиновић, издавачка кућа „KLETT” - Београд

2) Математика 1 - збирка задатака и тестова за I разред гимназија и техничких школа

аутори: Живорад Ивановић, Срђан Огњановић

 

Рачунарство и информатика
Информатика- уџбеник за први разред гимназије- Филип Марић, Клетт

Физика-друштвено језички, природно математички смер и рачунарски смер
 Физика за први разред гимназије, Милан О. Распоповић, ЗУНС, Београд 2019.

Збирка задатака и тестова за први разред гимназије-Бранислав Цветковић, Милан Распоповић , ЗУНС, Београд

или Збирка задатака и тестова за први разред гимназије-Наташа Чалуковић, Круг, Београд

Географија


Одељење I4---Географија- уџбеник за први разред гимназије-издавач ЛОГОС
Аутори: Рајко Голић, Дејан Шабић и Снежана Вујадиновић

 

Професор Весна Богдановић --- Географија- уџбеник за први разред гимназије-издавач ЛОГОС
Аутори: Рајко Голић, Дејан Шабић и Снежана Вујадиновић

 

Одељење I7
Географија за први разред гимназије
Географија за други разред гимназије
Било који издавач, може и стари уџбеник

Музичка култура

Музичка култура за гимназије друштвено језичког смера првог разреда, мр.Александра Паладин, Логос
Музичка култура за гимназије природно математичког смера првог разреда, мр.Александра Паладин, Логос

Историја

1. Историја 1, уџбеник за први разред гимназије – издање 2019. или 2020. година
            аутори: Душко Лопандић, Мања Милиновић, Ратомир Миликић
            издавач: НОВИ ЛОГОС

 

 Биологија
Биологија за први разред гимназије, Клетт 2019

аутори:Љубица Лалић, Милица Кокотовић , Горан Милићев