ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА УПИС У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ИТ ОДЕЉЕЊА
Поштовани,

Обавештавамо вас да и ове године Гимназја "Бора  Станковић" у Врању уписије специјализовано ИТ одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Ученици који су се пријавили за полагање пријемног  испита за упис у специјализовано  ИТ одељењe  за  Пчињски округ пријављивање  ће се вршити  слањем мејла средњој школи  vrgimnazija@ gmail.com   и попунити електронски образац пријаве и у тексту мејла навести генерички број који су добили при првом онлајн пријављивању почетком априла месеца. Образац пријаве се налази на сајту министарства ( Пријава за полагање пријемног испита која се налази на следећем линку http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc 
У обрасцу пријаве се наводи шифра коју ученик добија и уписује се у његову књижицу. Ове шифре ће ученици доставити када их добију у матичној основној школи.

Школа потврђује пријем Пријаве за полагање пријемног испита тако што потврди пријем мејла (одговор мејлом).

Ученици који нису успели да изврше онлајн пријаву или се нису уопште пријавили (немају генерички број), могу да се пријаве попуњавањем и штампањем обрасца исте пријаве, који лично предају у школи коју  желе да упишу. Оверен примерак пријаве је доказ да је извршено пријављивање.

Пријављивање за полагање пријемних испита (слањем мејла или директно) обавља се од 18. до 21. маја 2020. године. Средња школа обезбеђује да се у периоду од 8 часова до 20 часова, на мејл адресу vrgimnazija@gmail.com
 која је наведена и потврђена од стране школе, потврђује пријем пријаве. 

Коначан списак локација где ће се обавити пријемни испит биће објављен након извршених пријава и сагледавања просторних капацитета гимназија који обезбеђују епидемиолошку безбедност кандидата.

Календар активности за спровођење пријемног испита за упис у средњу школу за школску 2020/2021. годину се налази на линку  http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/KALENDAR-PRIJEMNIH-ISPITA-LINK3.xls
Све потребне и важне информације налаза се и на сајту школе www.vranjskagimnazija .edu.rs

С поштовањем,
Управа  школе