Списак уџбеника за школску 2017/18. годину

Трећи разред
Српски језик и књижевност
1.Читанка са књижевнотеоријским појмовима за трећи разред (Завод за уџбенике, Клетт, Едука, Логос  било које издање)
2.Граматика за српски језик за трећи разред, Весна Ломпар, Клетт
или Станојчић/ Поповић,Завод за уџбенике
Математика
Математика3 за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера, Јован Кечкић, Завод за уџбенике
Математика3  за гимназију друштвено-језичког смера и стручне школе: медицинску, шумарску,дизајнерску, трговинску, угоститељску и правну, Градимир Војводић, Ђура Паунић, Ратко Тошић, Завод за уџбенике
Математика 3 – збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школа, Живорад Ивановић и Срђан Огњановић, КРУГ

Филозофија  
 Логика за трећи разред гимназије и правно-биротехничке школе, Михаило Марковић,  ЗУНС, Београд 2011
Француски језик – професор Љубица Арсић
,,Quoi de neuf”(први  део), аутори: Сунчица Бошковић Клос, Тамара Деспотовић Ћурчић, Вера Јовановић, ЗУНС
Енглески језик, професор Маја Булајић
Енглески језик за трећи разред гимназије, Гордана Грба
Енглески језик, професори Гордана Златановић и Сунчица Тасић, Драган М.
 Traveller  Level B1+, аутор: H.Q.Mitchell,  издавачка кућа Data Status, 2009.година
Рачунарство и информатика
Рачунарство и информатика уџбеник са збирком решених задатака у Pascal-u за трећи разред гимназије, Милан Чабаркапа, Круг
Рачунарство и информатика за четврти разред гимназије природно-математичког и општег смера, Миодраг Стојановић, ЗУНС
Хемија
Општа хемија за трећи разред гимназије природно-математичког смера, Логос
Географија
Географија , уџбеник за трећи разред гимназије,Винко Ковачевић,Босиљка Младеновић Кљајић, Клетт
Историја
Историја за трећи   разред гимназије  друштвено-језичког смера, и општег типа,  др Александра Колаковић, Мања Милановић Логос
Историја за трећи  разред гимназије  природно-математичког смера,( четврти    разред гимназије  друштвено-језичког смера, и општег типа,) др Мира Радојевић, Клетт
Биологија
 Биологија за  трећи разред гимназије природно-математичког  смера, група аутора, ЗУНС
 Биологија за  трећи  разред гимназије друштвено-језичког смера, Гордана Цвијић,Ј.Ђорћевић, Надежда Недељковић, Д.Цветковић , Г.Матић, А.Кораћ, ЗУНС
Музичка култура
Музичка култура за гимназије друштвено језичког смера трећег разреда, мр.Александра Паладин

РУСКИ ЈЕЗИК
Руски језик за  трећи разред гимназије и стручне школе са радном свеском  " До ветречи в России", аутори: Биљана Марић, Маријана Папрић,  Вера Лазаревић  Вуловић, ЗУНС
Ликовна  култура(само за језички смер)
Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе , ЗУНС