Списак уџбеника за школску 2018./19. годину

Трећи разред

Математика
Математика3 за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера, Јован Кечкић, Завод за уџбенике
Математика3  за гимназију друштвено-језичког смера и стручне школе: медицинску, шумарску,дизајнерску, трговинску, угоститељску и правну, Градимир Војводић, Ђура Паунић, Ратко Тошић, Завод за уџбенике
Математика 3 – збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школа, Живорад Ивановић и Срђан Огњановић, КРУ

Физика

Физика за трећи разред гимназија природно математичког и општег смера, Драгољуб Белић, Марина Радојевић , издавач Клет
Физика за трећи разред гимназије друштвено-језичког смера, :Милан Распоповић и Зоран Распоповић, издавач ЗУНС.

Рачунарство и информатика
Рачунарство и информатика уџбеник са збирком решених задатака у Pascal-u за трећи разред гимназије, Милан Чабаркапа, Круг
Рачунарство и информатика за четврти разред гимназије природно-математичког и општег смера, Миодраг Стојановић, ЗУНС

Енглески језик
 Traveller  Level B1+, аутор: H.Q.Mitchell,  издавачка кућа Data Status, 2009.година

Музичка култура
Музичка култура за гимназије друштвено језичког смера трећег разреда, мр.Александра Паладин

 

 

Филозофија  
 Логика за трећи разред гимназије и правно-биротехничке школе, Михаило Марковић,  ЗУНС, Београд 2011