Српски језик и књижевност
1.Читанка са књижевнотеоријским појмовима за трећи разред ( Клетт или Едука)
2.Граматика за српски језик за трећи разред, Весна Ломпар, Клетт

Математика
Математика3 за општу гимназију и гимназију природно-математичког смера, Јован Кечкић, Завод за уџбенике
Математика3  за гимназију друштвено-језичког смера и стручне школе: медицинску, шумарску,дизајнерску, трговинску, угоститељску и правну, Градимир Војводић, Ђура Паунић, Ратко Тошић, Завод за уџбенике
Математика 3 – збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и техничких школа, Живорад Ивановић и Срђан Огњановић, КРУГ

Рачунарство и информатика
Рачунарство и информатика уџбеник са збирком решених задатака у Pascal-u за трећи разред гимназије, Милан Чабаркапа, Круг
Рачунарство и информатика за четврти разред гимназије природно-математичког и општег смера, Миодраг Стојановић, ЗУНС

Хемија
Органска  хемија за трећи разред средње школе,   Татјана Недељковић ,Логос

Енглески језик     - професори Сунчица, Драган , Гордана
 Traveller  Level B1+, аутор: H.Q.Mitchell,  издавачка кућа Data Status, 2009.година
Енглески језик    -  професор Маја Б.
Engleski jezik za III razred gimnazije, Gordana Grba, ZUNS

Географија- Природно-математички и друштвено-језички смер
уџбеник за трећи разред гимназије
Издавач Клет/ аутори Винко Ковачевић и Босиљка Младеновић Кљајић

историја

1. Уџбеник за трећи разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа
            аутори: др Александра Колаковић, Мања Милановић
            издавач: ЛОГОС

2. Уџбеник за трећи разред гимназије природно-математичког смера (четврти разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа)
            аутор: др Мира Радојевић
            издавач: КЛЕТ

Физика
Природно -математички смер :Физика 3, Драгољуб Белић, Марина Радојевић, Клет, Београд

Друштвено-језички смер : Физика 3, Милан Распоповић, Зоран Распоповић, ЗУНС, Београд

Биологија
 Биологија за  трећи разред гимназије природно-математичког  смера, група аутора, ЗУНС
 Биологија за  трећи  разред гимназије друштвено-језичког смера, Гордана Цвијић,Ј.Ђорћевић, Надежда Недељковић, Д.Цветковић , Г.Матић, А.Кораћ, ЗУНС


Француски језик       
Version ...

РУСКИ ЈЕЗИК
Руски језик за  трећи разред гимназије и стручне школе са радном свеском  " До ветречи в России 3 ", аутори: Биљана Марић, Маријана Папрић,  Вера Лазаревић  Вуловић, ЗУНС

Ликовна  култура
Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе , ЗУНС

Музичка култура
Музичка култура за гимназије друштвено језичког смера трећег разреда, мр.Александра Паладин

Филозофија   
 Логика за трећи разред гимназије и правно-биротехничке школе, Михаило Марковић,  ЗУНС, Београд 2011