Списак уџбеника за школску 2020./21.годину

Трећи разред

Српски језик и књижевност
Читанка и граматика, издавач: КЛЕТ

Француски језик
Version originale-vert, Klett

 

Енглески језик 

Руски језик
Руски језик за  трећи разред гимназије и стручне школе са радном свеском  " До ветречи в России 3 ", аутори: Биљана Марић, Маријана Папрић,  Вера Лазаревић  Вуловић, ЗУНС

Хемија

Математика

Природно-математички

 1) Математика за општу гимназију и гимназију природно - математичког смера
аутор: Јован Кечкић, Завод за уџбенике – Београд, 1988.

2) Математика 3 - збирка задатака и тестова за III разред гимназија и техничких школа

аутори: Живорад Ивановић, Срђан Огњановић

Друштвено-језички смер

1) Математика за гимназију друштвено-језичког смера
аутори: Градимир Војводић, Ђура Паунић, Ратко Тошић, Завод за уџбенике – Београд, 1989.

2) Математика 3 - збирка задатака и тестова за III разред гимназија и техничких школа

аутори: Живорад Ивановић, Срђан Огњановић


Рачунарски смер
1) Математика за општу гимназију и гимназију природно - математичког смера
аутор: Јован Кечкић, Завод за уџбенике – Београд

2) Математика 3 - збирка задатака и тестова за III разред гимназија и техничких школа

аутори: Живорад Ивановић, Срђан Огњановић

Рачунарство и информатика

Физика
 Природно -математички смер :Физика 3, Драгољуб Белић, Марина Радојевић, Клет, Београд

Друштвено-језички смер : Физика 3, Милан Распоповић, Зоран Распоповић, ЗУНС, Београд

Географија

Природно-математички

Друштвено-језички смер

Рачунарски смер

Ликовна  култура
Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе , ЗУНС

Музичка култура

Музичка култура за гимназије друштвено језичког смера трећег разреда, мр.Александра Паладин

Историја

1. Уџбеник за трећи разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа
            аутори: др Александра Колаковић, Мања Милановић
            издавач: ЛОГОС

2. Уџбеник за трећи разред гимназије природно-математичког смера (четврти разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа)
            аутор: др Мира Радојевић
            издавач: КЛЕТ

 Биологија