ОБАВЕШТЕЊЕ!

Како је календаром образовно - васпитног рада планиран упис ученика у средње школе за школску 2021/2022. годину 12. и 13. јула од 8.00 до  15 сати, овим путем обавештавамо ученике  првог разреда да је потребно, да се на упису изјасне у вези  изборних предмета. Школа је дала могућност да ученик од четири бира два изборна програма. 
Изборни пакет  за ученике првог разреда :
    1. Језик, медији и комуникација 
    2.Образовање за одрживи развој 
    3.Здравље и спорт 
    4.Уметност и дизајн 
Документа потребна за упис ученика 1. разреда:
- пријава за упис у средњу школу
- сведочанство о завршеном основном образовању
- уверење о положеном завршном испиту
- сведочанство 6, 7. и 8. разреда

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!!
За упис у било који смер гимназије није потребан лекарски преглед.

На  упису ће бити  колеге:
Горан Бандовић
Татјана Станојковић
Гордана Николић 
Весна Богдановић

 

Директор школе, 
Сузана Мишић Станковић