НЕДЕЉНИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН – УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

За период од 23. до 27. марта 2020. године.

Упутства за обраду следећих наставних јединица: Економска, социјална, културна и мањинска права и слободе; Систематизација пређеног градива (ДРУШТВЕНО – ЈЕЗИЧКИ СМЕР И ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИ СМЕР – IV година)

            Наведену наставну јединицу требате да научите из уџбеника (стр. 159-160; стр. 178-179)

-ЕКОНОМСКА – СОЦИЈАЛНА ПРАВА – циљ им је да пруже одговарајући економски статус и социјалну сигурност човека (научите наведене врсте).

-МАЊИНСКА ПРАВА И СЛОБОДЕ – права припадника националних мањина – индивидуална и колективна (научите наведене врсте).

Систематизацију пређеног градива (трећа наставна област) вршићемо на основу питања датих у уџбенику.

Питања за систематизацију знања су следећа:

 1. Објасните шта су људска права и зашто имају надзаконску снагу, зашто не зависе од државе и њене воље?
 2. Зашто су људска права саставни део Устава?
 3. Којим уставноправним и политичким актима започиње гарантовање људских права?
 4. Када је донета Универзална декларација о људским правима?
 5. Који су најважнији међународни уговори о људским правима?
 6. Како су права и слободе подељена према времену настанка, титулару, а како према садржини – природи и области друштвених односа?
 7. Наведите основна лична права и слободе.
 8. Која су основна политичка права?
 9. Наведите најзначајнија економска, социјална, културна и мањинска права и слободе.
 10. Шта је потребно за остваривање и заштиту права и слобода?
 11. Када је могуће стављање ван снаге људских права и слобода?
 12. Које врсте ограничења постоје?
 13. Какав је однос између уставом прокламованих права и закона?

 

Предметни професор,
Татјана Недељковић