Изборни програми у настави Гимназиског образовања

Изборни програми у настави Гимназиског образовања

Нови План и програм наставе и учења за опште средње образовање, односно гимназије уводи нову парадигму образовања, јер поред досадашњег традиционалног, предметног организовања наставе и развијања предметних знања, способности и компетенција уводи кроз изборне програме, међупредметну повезаност, развија међупредметне и трансверзалне компетенције.

Унапређивање гимназијског образовања реализује се и увођењем принципа изборности. Ученик је први пут у могућности да почев од првог разреда, а закључно са четвртим разредом бира изборне програме. Активан избор, омогућава ученику да самостално креира део свог образовања у складу са својим интересовањима и потребама. Тиме се очекује и веће ангажовање ученика али и веће постигнуће.

Постоји предлог понуђених изборних програма са по једним часом недељно за први и други разред. Од ових шест свака гимназија бира четири изборна програма које нуди ђацима у првом и другом разреду а ученици бирају два изборна програма. Изборне програме које су изабрали у првом разреду ученици не морају похађати у другом разреду, него их могу у зависности од њиховог интересовања променити.

Изборни програми за први и други разред гимназија су:

Језик, медији и комуникација
Здравље и спорт
Образовање за одржив развој
Уметност и дизајн

У трећем и четвртом разреду постоји  предлог пет изборних програма са по два часа недељно:


Примењене науке 1 за усмерење ка медицинским наукама
Примењене науке 2 за усмерење ка техничким наукама
Основи геополитике
Економија и бизнис
Религије и цивилизација
Методологија научног истраживања
Од понуђених девет изборних програма, гимназија ученику нуди пет изборних програма а ученик бира два изборна програма у трећем разреду, које мора наставити и у четвртом разреду.

Изборни програми за школску 2023/24.