Смерови

Смерови

Друштвено-језички смер

Друштвено-језички смер намењен је ученицима који су посебно заинтересовани за учење језика, проучавање и примену психологије, за права и правне науке, историју и географију, филозофију и социологију друштвених феномена, за комуникологију, медије и креативне индустрије.

Уписати друштвено-језички смер у Гимназији „Бора Станковић” у Врању значи определити се за динамично окружење у којем се посебна пажња посвећује стицању знања из српског језика и књижевности, усавршавању страних језика, проучавању психологије, филозофије, социологије, историје, географије и уметности. Кроз хуманистички усмерен програм, наши ученици стичу изузетно функционална знања и вештине, због чега су неретко најуспешнији студенти на различитим департманима националних и иностраних универзитета.

Имајући у виду  изузетно динамичан свет у којем живимо, као и чињеницу да се ученици данас „припремају” за занимања која још увек не постоје, удео природних наука у хуманистичком програму друштвено-језичког смера је изузетно велики. То значи да ученик поред интензивног „тренинга” у области филологије, филозофије, психологије, и других друштвених дисциплина, стиче широк спектар функционалних знања и из области математике, информатике, физике, биологије и хемије.

Посебно значајан део образовања у овом гимназијском модулу представљају многобројни и разноврсни изборни програми (Језик, медији и култура, Појединац, група друштво, Здравље и спорт, Примењене науке, Образовање за одрживи развој, итд.) који кроз пројектну и амбијенталну наставу, и активно учешће ученика у интерактивном процесу рада, доприносе бољем успеху, као и свестранијем и темељнијем разумевању и сазнању.

Природно-математички смер

Природно-математички смер намењен је ученицима који показују посебан афинитет према природним наукама и желе да унапреде своја знања из области математике, биологије, хемије, физике, информатике.

Квалитетно балансиран програм у домену теоријске наставе, вежби и изборних предмета, уз велики број ваннаставних активности, пружа сваком ученику могућност да стиче знања у складу са својим потребама и интересовањима, и што је још важније, пружа прилику за успех и напредовање у учењу.

Посебна пажња која се посвећује стицању знања из области друштвених наука, језика и књижевности, гарантује свестрано и квалитетно образовање. На тај начин, верујемо да ученике на најефикаснији начин припремамо за динамично тржиште послова будућности и свет сутрашњице који се мења невероватном брзином.

Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику

Развој ИТ сектора један је од приоритета Владе Републике Србије. Према подацима Народне банке Србије ИКТ сектор један је од најперспективнијих са годишњим растом извоза од 20 одсто у последњој деценији. Србији у овом тренутку недостаје око 15. 000 ИТ стручњака.

Број специјализованих ИТ одељења је повећан у току прошле школске године скоро пет пута, на 44 одељења у 36 гимназија широм Србије, а једна од њих је и Гимназија „Бора Станковић” у Врању.  Овај раст броја одељења је омогућио да више од 800 ученика похађа наставу у специјализованим ИТ одељењима и тиме повећа компетенције из рачунарства и информатике.

Одељења ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику један су од начина на који образовни систем настоји да одговори на потребе тржишта рада.

Специјалистичким образовањем средњошколаца који имају изражене дигиталне компетенције повећава се квалитет студената ИТ смерова различитих факултета.

Дигитална писменост, познавање програмирања и база података које ће ученици стећи у гимназијском ИТ одељењу биће важне за њихов даљи развој. Осим проходности на факултете који школују ИТ стручњаке, матуранти тих одељења могу да наставе студије и у другим областима и тако пробију пут ка дигитализацији у пољопривреди, здравству и енергетици.

Захваљујући компетенцијама, ови ученици могу одмах по завршетку гимназије да постану део иновативних стартап компанија. Ученици који су завршили гимназијска ИТ одељења своје знање, вештине и ставове су већ успешно исказивали на конкурсима које су расписивале телекомуникационе компаније. Нарочито су велике успехе показали у веб-дизајнирању и креирању апликација за мобилне телефоне.