Упис ученика у први разред школске 2023/24. године

Упис ученика у први разред школске 2023/24. године

Упис ученика у први разред школске 2023/24. године ће се обавити у понедељак, 03.07.2023.  и у уторак, 04.07.2023. од 8.00 до 15.00 часова у холу  Гимназије.

Родитељи могу уписати своје дете на до сада уобичајен начин, доласком у школу и предајом докумената, или електронским путем, коришћењем информационог система еУпис на Порталу еУправе.

Уколико се родитељ и ученик  определе за непосредан упис и дођу у школу, биће у могућности да се упознају са  школски амбијентом и изборним програмима. 

Приликом доласка у школу потребно је да родитељ и ученик  буду прикладно одевени, у складу са правилима одевања (нису прикладни: шорцеви, кратке сукње и хаљине, мајице са бретелама, папуче).

Потребно је да сваки ученик који је распоређен у нашу школу обави упис непосредно у школи или коришћењем информационог система еУпис на Порталу еУправе.

Документи неопходни за упис:

1.Пријава за упис (Пријава се добија и попуњава у Гимназији)

2.Уверење о положеном завршном испиту

3.Сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању

4.Сведочанства за  последња три разреда основне школе

 

Родитељи нису у обавези да приликом уписа поднесу:

Извод из матичне књиге рођених

Потврду о пребивалишту

Уверење о испуњавању здравствених услова

 

Документи треба да буду оригинали или копије оверене од стране нотара.

Упутство за упис ученика у први разред